Europa w pigułce

Europa– z greki „Εὐρώπη (Europe)”
Unia Europejska– polityczno-gospodarczy związek pomiędzy 28 państwami
Data powstania– 01.11.1993 r.
Unia Europejska obejmuje dziedziny takie jak: 

 • energetykę
 • surowce
 • transport
 • rolnictwo
 • merytoryczna rozbudowa wspólnych instytucji europejskich
 • stopniową fuzja gospodarki narodowej
 • stworzenie wspólnego rynku
 • harmonizacja polityki socjalnej.Pokojowa Nagroda Nobla dla Unii Europejskiej– 2012r.

  Państwa członkowskie UE: 

  1. Austria
  2. Belgia
  3. Bułgaria
  4. Chorwacja
  5. Cypr
  6. Czechy
  7. Dania
  8. Estonia
  9. Finlandia
  10. Francja
  11. Grecja
  12. Hiszpania
  13. Holandia
  14. Irlandia
  15. Litwa
  16. Luksemburg
  17. Łotwa
  18. Malta
  19. Niemcy
  20. Polska
  21. Portugalia
  22. Rumunia
  23. Słowacja
  24. Słowenia
  25. Szwecja
  26. Węgry
  27. Wielka Brytania
  28. Włochy

  Państwa ubiegające się o członkostwo w UE: 

  1. Albania
  2. Czarnogóra
  3. Islandia
  4. Macedonia
  5. Serbia
  6. Turcja

  Zapraszamy do wykonania testu o wiedzy na temat Unii Europejskiej. 

  Jak dobrze znasz państwa europejskie?