SAMOAKCEPTACJA – podstawa do szczęścia

Samoakceptacja: postawa zaufania, szacunku i wiary względem siebie. W dobie rozpowszechnionej sieci internetowej pełnej tzw.”hejtu” warto jest posiadać asertywną część siebie, która jest świadoma swojej wartości w świecie. Dzisiejsza młodzież pozbawiona jest świadomości o swoich wartościach, przez co duża część z nich nie wierzy w swoje możliwości i w młodym wieku wplątuje się w klopoty lub uzależnienia.

Elementy samoakceptacji:

 • samoocena – odbiór samego siebie
 • autowaloryzacja – wzmacnianie dobrej opinii i mniemania o sobie
 • autoweryfikacja- współłączenie ze sobą swoich wad i zalet
 • samopoznanie – dążenie do pozyskania rzetelnej, prawdziwej wiedzy na temat siebie
 • samonaprawa – dążenie do  poprawienia własnych cech
 • autoafirmacja – potwierdzenie wartości swojej osoby jako kogoś dobrze przystosowanego. 

  Jak osiągnąć samoakceptację?Budowa samoakceptacji nie trwa dzień, dwa czy trzy. To długi proces zapoznawania się z samym sobą . Pierwszym krokiem ku temu jest zauważenie i zrozumienie swoich ograniczeń i wad. Zaraz po tym, naturalnie powinna ujawnić się chęć poprawy swojej moralności, etetyki, kultury itp. Lecz to nie jest konieczne. Oczywiście, jeśli ktoś chce się poprawić to jak najbardziej powinien, ale samoakceptacja polega na pojęciu kim się jest i pogodzeniem się z tym lecz w dobrym znaczeniu.
  Następnie człowiek powinien zastanowić się nad zsumowaniem swoich wad i zalet i złączeniu ich w coś pięknego co będzie tylko jego. Na samym końcu procesu, gdy już stwierdzysz ” Tak, to jestem ja, podoba mi się to!” pogratuluj sobie i staraj się tylko, by nie zaprzepaścić pracy nad sobą przez jedną osobę lub jeden pogląd. Każdy powinien być tym kim jest.

  Jeśli chcesz sprawdzić na ile sam/a siebie akceptujesz, zapraszamy do rozwiązania testu. 

  BADANIE POZIOMU SAMOAKCEPTACJI