Wyrażaj siebie – bądź osobą asertywną!

Czym jest asertywność?

Asertywność to nie tylko wbrew często spotykanej opinii sztuka odmawiania. To również, umiejętność wyrażania siebie, swoich uczuć, poglądów i przemyśleń, w sposób, który nie naruszy strefy psychicznej i/lub fizycznej drugiego człowieka. Mówiąc prościej jest to umiejętność zachowania się z szacunkiem zarówno do ludzi spotykanych w około jak i samych siebie. Jest to bardzo dobra cecha, którą mogą się poszczycić jedynie nieliczne osoby.

Jak być osobą asertywną?

Nikt z nas nie rodzi się z asertywnością. Jest to umiejętność nabyta, rozwijana w dobrym lub złym kierunku po przez kontakty z innymi ludźmi. Aby, móc powiedzieć o sobie, że jest się osobą asertywną trzeba nauczyć się reagować i mówić w określony sposób. Mianowicie należy potrafić odmawiać z szacunkiem, przyjmować krytykę bez złości i agresji, żyć w zgodzie z sobą tj. nie ulegać innym jeśli na prawdę czegoś nie chcemy, być świadom swoich silnych i słabych stron oraz je akceptować, bez większych kompleksów i lęków wyrażać swoje zdanie i poglądy, mówić wprost o sowich oczekiwaniach.


Jeśli chcesz rozwinąć w sobie asertywność warto w tym celu zasięgnąć pomocy psychologa, z nim dużo łatwiej będzie tobie nabyć tą umiejętność. Dobrym sposobem jest również udział w szkoleniach i kursach wzmacniających pewność siebie.

Sprawdź swój poziom asertywności